Wykłady i szkolenia.

Wykłady i szkolenia.

Doświadczenie.

Doświadczenie zdobyte w 9 letnim okresie prowadzenia wykładów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza UAM w Poznaniu, Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej, w tym głównego przedmiotu studiów podyplomowych „Projekty Infrastrukturalne”. Wykłady na studiach podyplomowych są połączeniem praktyki i doświadczenia studentów, wcześniejszych absolwentów uczelni wyższych, w tym doświadczonych managerów, osób pełniących wysokie funkcje publiczne, specjalistów różnych specjalności i branż, które dodatkowo każdorazowo są ubogaceniem prowadzonych wykładów.

Wykłady prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń również w ramach przedmiotu „Finanse w projektach”: obejmującego zakresem tematycznym:

  • montaż finansowy;
  • koszty kwalifikowane;
  • wskaźniki finansowe;
  • rozliczenie projektów i monitoring wykorzystania środków pomocowych.

Doświadczenie obejmuje prowadzenie konferencji, wykładów i szkoleń specjalistycznych w ramach specjalizacji: oceny i analizy zdolności kredytowej, finansów, pozyskania i rozliczenia środków pomocowych UE, restrukturyzacji oraz upadłości konsumenckiej.

Korzyści.

Umiejętności dydaktyczne ułatwiają koordynowanie procesów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i zarządzania kryzysowego w ramach instytucji i przedsiębiorstwa kontrahenta.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie krecki.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.