Nadzory i rady nadzorcze.

Nadzory i rady nadzorcze.

Posiadane uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa oraz spółek prawa handlowego w obrocie publicznym są dodatkowym argumentem, możliwości efektywnego i odpowiedzialnego wdrażania projektów inwestycyjnych i procesów restrukturyzacyjnych.

Każdorazowo przewiduje się indywidualne negocjacje i ustalenia w zakresie decyzji Zleceniobiorcy co do pełnienia przedmiotowych funkcji w przedsiębiorstwie.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie krecki.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i zagadnień prawa handlowego, a wyłącznie roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.