Doradca rynku nieruchomości.

Doradca rynku nieruchomości.

Indywidualny charakter współpracy.

Klientami są zazwyczaj podmioty i osoby oczekujące indywidualnego i poufnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub jej zakupu oraz dotarcia bezpośrednio do zweryfikowanych pod względem wiarygodności i wypłacalności kontrahentów lub inwestorów.
W ramach praktyki doradztwa biznesowego uczestniczyłem w procesach sprzedaży i kupna nieruchomości komercyjnych (biznesowych) i prywatnych, w tym gruntów rolnych.

Prowadzono szereg czynności wyszukiwania unikalnych gruntów pod inwestycje, w tym inwestycje przemysłowe i deweloperskie spełniające oczekiwania inwestorów i umożliwiające możliwie szybką realizację zamierzeń inwestycyjnych.
W ramach optymalizacji inwestycji dokonywano podziału nieruchomości, zmian warunków zabudowy (WZ) i planów zagospodarowania terenu.

Sprzedaży / nabycia gruntów w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), koordynując procesy inwentaryzacyjne, porady i opinie prawne, opinie podatkowe, opinie biegłych rewidentów, czynności geodezyjne, badania gruntów (odwierty), wyceny rzeczoznawców majątkowych, opracowanie i zmiany projektów budowlanych, branżowych i wykonawczych.
Każdorazowo weryfikowano możliwość wyodrębnienia w ramach inwestycji gruntów rolnych, w tym obszarów wielkopowierzchniowych do 300 ha oraz jeżeli jest to proceduralnie możliwe sfinansowania ich zakupu na warunkach preferencyjnych dostępnych dla rolnictwa.

Uprawnienia i Licencja.

Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) Gospodarka Nieruchomościami, specjalności wycena nieruchomości.

Posiadam licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN (Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości).

Licencja przyczynia się dodatkowo do podniesienie jakości świadczonych usług pośrednictwa, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa projektów związanych ze zmianami w zasobach i obrotem nieruchomościami.

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami został określony w znowelizowanej 20 lipca 2017r. Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika obrotu nieruchomościami.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.