O nas.

O nas.

Jarosław Kręcki.

Ekonomista, tytuł magistra na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej oraz Projekty Infrastrukturalne, prowadzący konferencje/wykłady/szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, w tym pracowników urzędów, służb nadzoru i kontroli organów państwowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) Gospodarka Nieruchomościami, specjalności wycena nieruchomości, praca dyplomowa z wyceny przedsiębiorstw.

Wieloletni pracownik bankowości w Polsce, w pionie detalicznym i korporacyjnym (BZ WBK, PKBL, PBK, BPH) od stanowiska inspektora, analityka kredytowego po naczelnika wydziałów kredytowych, kierownika pionów obsługi biznesowej i przewodniczącego komitetu kredytowego banku.

Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny (licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr 1064), licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja PFRN), uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, w tym spółek skarbu państwa.

Funkcje.

Dotychczas pełniący funkcje w ramach projektów i stosunku pracy: prezesa, członka zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, dyrektora administracyjnego, pełnomocnika ds. inwestycyjnych spółek i grup kapitałowych, przewodniczącego i członka komisji restrukturyzacyjnych, koordynatora prospektu emisyjnego na potrzeby debiutu Spółek na GPW w Warszawie oraz emisji obligacji korporacyjnych, nadzorcy i zarządcy sądowego, zarządcy przymusowego w ramach art. 1064 kpc.

Doświadczenie.

Autor programów dydaktycznych, artykułów branżowych, wywiadów, twórca autorskich aplikacji i aktywnych modeli finansowo-biznesowych dedykowanych dla wielu branż, koordynator łącznie kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych.

Przez okres 18 lat pozyskał finansowanie dla 170 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł., w tym pozyskał ponad 100 mln zł. bezzwrotnych dotacji ze środków UE, kierownik/koordynator wdrażania projektów dofinansowanych z UE, w tym projektów B+R.

Członek: Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Stowarzyszenia Doradców Restrukturyzacyjnych, Mediatorów i Likwidatorów, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Posiada ubezpieczenie OC w ramach uzyskanych licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz pośrednika obrotu nieruchomościami.

Lubi trudne wyzwania i złożone projekty inwestycyjne, wymagające diagnozy i wdrożenia niestandardowych procesów dostosowawczych i optymalizacji, restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej.

Szeroka wiedza specjalistyczna, praktyczne doświadczenie, relacje w środowisku naukowym i biznesowym, oraz dostęp i wykorzystanie nowych technologii dedykowanych dla biznesu przyczyniają się do korzystnej współpracy i świadczenia efektywnych usług.