Koordynowanie projektów inwestycyjnych / B+R.

Koordynowanie projektów inwestycyjnych / B+R.

Kompetencje i doświadczenie.

Od 2004 roku koordynuję przygotowanie i wdrożenie projektów inwestycyjnych, w tym projektów badawczo-rozwojowych, pełniąc funkcję kierownika projektów w tym projektów B+R.

Jako praktyk i wykładowca UAM w Poznaniu w ramach Studiów Podyplomowych, w tym kierunków „Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej” oraz „Projekty Infrastrukturalne”, wielokrotnie rozwiązywałem szereg, złożonych problemów powstałych już na etapie prowadzonych prac B+R i wdrożenia ich wyników w ramach projektów inwestycyjnych.

Największym wyzwaniem jest pogodzenie realiów komercyjnych (biznesowych) i naukowych, w każdym przypadku najważniejszy jest dialog z Instytucją Finansującą, merytoryczne i transparentne relacje, które umożliwiają osiągnięcie wspólnie oczekiwanych celów.

Posiadane uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa oraz spółek prawa handlowego w obrocie publicznym to dodatkowe kompetencje zawodowe warunkujące możliwości efektywnego i odpowiedzialnego wdrażania, nadzoru i rozliczania projektów inwestycyjnych, w tym w ramach prac badawczo-rozwojowych B+R.

Obecnie większość programów pomocowych – inwestycyjnych uzależniona jest od prowadzenia prac B+R i/lub wdrożenia ich wyników w ramach przedsiębiorstwa lub partnerów projektów, a w efekcie wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług na rynek krajowy i zagraniczny.

Z grantów na badania i rozwój, możemy sfinansować m.in. wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów i surowców niezbędnych w ramach projektu, amortyzację sprzętu wykorzystywanych do badań, koszty współpracy z grupą jednostek naukowych, będącymi podwykonawcami w projekcie.

Podstawowym kryterium tworzenie i rozbudowy Centrów Badawczo Rozwojowych tzw. CBR-ów jest m.in. wypracowanie ambitnej agendy badawczej, obszarów i planów badawczych, harmonogramów prac i osób oraz jednostek naukowych zaangażowanych w projekt we właściwym czasie.

Poziom dofinansowania warunkowany jest wielkością przedsiębiorstwa i lokalizacją projektów, co wynika z polityki UE wyrównywania poziomu i szans rozwoju poszczególnych regionów, w przypadku Polski – województw.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.