Sukcesja w firmach rodzinnych.

Sukcesja w firmach rodzinnych.

Zabezpieczenie przyszłości.

Obowiązujące przepisy prawne umożliwiają zabezpieczenie przyszłości firmy i pracowników poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Pomożemy przygotowanie procesu zmian od strony prawnej i zarządczej, dokonamy analizy potencjału Przedsiębiorstwa, aktualnych i planowanych kontraktów.

Zaproponujemy wariantowy model sukcesji uwzględniający rolę obecnych zasobów kadrowych, w tym udział w zarządzie poszczególnych członków rodziny.

W CEIDG jest aktualnie zarejestrowanych ok 230 tys. przedsiębiorców którzy ukończyli 65 rok życia. Ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia procedur aby z chwilą odejścia ich właścicieli ich firma nie przestała istnieć.

W firmach zarejestrowanych w CEIDG pracownicy nie stracą pracy, firma zachowa NIP, dostęp do kont bankowych, koncesje i zezwolenia oraz kontrakty.

Ważnym aspektem jest właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa i przeprowadzenie procedur prawnych jak również przygotowanie firmy i jej wsparcie w początkowym okresie od zaistniałych zmian.

W oparciu o zdobyte doświadczenie ograniczymy ryzyka w okresie zmian w obszarach formalnych i działaniach operacyjnych Przedsiębiorstwa.

Treści zamieszczone na niniejszej stronie, krecki.pl nie stanowią jakiejkolwiek porady, w tym prawnej i/lub inwestycyjnej, nie są też ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie próbą przybliżenia czytelnikowi zaprezentowanej tematyki oraz roboczą formą zaprezentowania przykładowego zakresu współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warunki i zakres współpracy uzgadniane są każdorazowo w formie indywidualnej umowy.